откройте мир
роскошных ароматов

Победители

Победители 5-го этапа
Ольга
****82414
****l907@mail.ru
Марина
****58118
****1980@mail.ru
Екатерина
****11908
****ebut@mail.ru
Костя
****57653
****1986@mail.ru
Марина
****88031
****_77@INBOX.RU
Вадим
****43876
****tann@mail.ru
Ирина
****68555
****z@icloud.com
Галина
****86066
****va68@mail.ru
Евгения
****09738
****1988@mail.ru
Юрий
****34619
****8019@mail.ru
Александр
****45640
****20@gmail.com
Денис
****52108
****elot@mail.ru
Татьяна
****19135
****ya@yandex.ru
Ирина
****89764
****a-tc@mail.ru
Анастасия
****02616
****i_22@mail.ru
Алсу
****02633
****ra@yandex.ru
Наргиз
****60497
****ko@yandex.ru
Олеся
****61226
****dn@yandex.ru
Николай
****44050
****ik@gmail.com
Анна
****38316
****nova79@bk.ru
Лилия
****74680
****.87@inbox.ru
Елена
****86883
****1980@list.ru
Роза
****94283
****tshina@bk.ru
Тигран
****73018
****ni@yandex.ru
Владимир
****95704
****-box@mail.ru
Наталья
****44045
****.n.n@mail.ru
Вячеслав
****54611
****ov@yandex.ru
Екатерина
****04026
****ei@yandex.ru
Патимат
****45580
****ut@yandex.ru
Анна
****45719
****ow@yandex.ru
Екатерина Пучкова
****91149
****kova@mail.ru
Альбина
****45623
****c4@yandex.ru
Александр
****74687
****vt@yandex.ru
Иван
****73213
****cz@yandex.ru
Alex
****02449
****us@gmail.com
Стас
****56147
****14@yandex.ru
Наталья
****43317
****1278@mail.ru
елена
****72022
****1993@mail.ru
Светлана
****04007
****9@icloud.com
Наталья
****45087
****ov2014@ya.ru
Екатерина
****55918
****14@yandex.ru
Виталий
****06360
****ha2013@ya.ru
Мария
****56144
****14@yandex.ru
Юлия
****52180
****a-ri@mail.ru
Ксения
****79792
****enya@mail.ru
Инна
****60839
****ip@yandex.ru
Анна
****60236
****rt@yandex.ru
Евгений
****02613
****ba@yandex.ru
Евгений
****45653
****ij@yandex.ru
Василь
****79787
****in89@list.ru


Победители 4-го этапа
Яна
****679281
****aus@yandex.ru
Елена
****700323
****mo170@mail.ru
Антон
****719581
****986@yandex.ru
Алексей
****519445
****orarter@ya.ru
Алексей
****290132
****vedncko@ya.ru
Степан
****923021
****aufseej@ya.ru
Олег
****461999
****koleg@nxt.ru
Марат
****335896
****olomeo@nxt.ru
Олег
****474138
****epa@yandex.ru
Антон
****473792
****204@yandex.ru
Азат
****945707
****ceg@yandex.ru
Марат
****945717
****uno@yandex.ru
Зульфия
****946429
****ewr@yandex.ru
Евгений
****474053
****wkh@yandex.ru
Иван
****945615
****kas@yandex.ru
Владимир
****473407
****omi@yandex.ru
Иван
****204098
****4en@yandex.ru
Василий
****473271
****ner@yandex.ru
Аделина
****473194
****yra@yandex.ru
Сергей
****474367
****jia@yandex.ru
Алексей
****474217
****ina@yandex.ru
Алексей
****056041
****g66@yandex.ru
Александр
****141706
****enko@inbox.ru
Владимир
****474329
****ard@yandex.ru
Василий
****055974
****013@yandex.ru
Евгений
****056018
****013@yandex.ru
Александр
****056043
****013@yandex.ru
Иван
****055936
****nya@yandex.ru
Ольга
****056148
****tya@yandex.ru
Иван
****824622
****per@yandex.ru
Иван
****055948
****vdm@yandex.ru
Татьяна
****476784
****aieva@mail.ru
Валентина
****934371
****ina@yandex.ru
Петр
****384921
****lysmez1@ya.ru
Александр
****926957
****anihail@ya.ru
Елизавета
****479339
****za__s@mail.ru
Альфис
****348733
****ko20104@ya.ru
Альбина
****474068
****iis@yandex.ru
Дмитрий
****860716
****ernik56@bk.ru
Сергей
****629703
****kansi@mail.ru
Галина
****175922
****ova@yandex.ru
Алексей
****605672
****ene@yandex.ru
иван
****583460
****a1997@mail.ru
Александр
****278746
****016@yandex.ru
Денис
****282844
****ambuk66@bk.ru
Ольга
****741694
****mzukk@mail.ru
Евгений
****654008
****971@yandex.ru
Наталья
****895956
****bihner@bk.ru
Любовь
****213091
****ba985@mail.ru
Миннефлюза
****109637
****77707@mail.ru


Победители 3-го этапа
Участник
Номер телефона
E-mail
Екатерина
****131916
****vakaty@bk.ru
Анастасия
****126849
****.88@inbox.ru
Ольга
****505561
****na1965@bk.ru
Руслан
****126824
****ko.rus@bk.ru
Дмитрий
****781473
****iufh@mail.ru
Анатолий
****711304
****n52@inbox.ru
Татьяна
****631135
****na@yandex.ru
Иван
****697751
****mu@yandex.ru
Наталья
****798379
****fere@mail.ru
Валентина
****375679
****ii@yandex.ru
Людмила
****131782
****hagova@bk.ru
Ольга
****711297
****a.71@list.ru
Ирина
****523729
****u.lope@ya.ru
Дмитрий
****502641
****n.1991@bk.ru
ЕЛЕНА
****246243
****o5@gmail.com
ИринА
****077913
****13@mailly.ru
Юрий
****230275
****22@yandex.ru
Галина
****709893
****.93@inbox.ru
Руслан
****530651
****ty@yandex.ru
Светлана
****254588
****44@yandex.ru
Виталий
****067426
****o.74@list.ru
Алексей
****667084
****4662@mail.ru
Мари
****710787
****va@yandex.ru
Екатерина
****375368
****la@yandex.ru
Яна
****229965
****va90@mail.ru
Татьяна
****413068
****e.95@mail.ru
Жанна
****304579
****.kri@list.ru
Елена
****993533
****a.71@mail.ru
Мария
****168373
****03@gmail.com
Оксана
****093670
****0160@mail.ru
Фарида
****233184
****erfa56@bk.ru
Александр
****369500
****el@yandex.ru
Виталий
****608839
****gq@yandex.ru
Юлия
****401246
****z811@mail.ru
Виктория
****192558
****or@yandex.ru
сергей
****489528
****oksana@bk.ru
Елизавета
****068532
****rachva@bk.ru
Дмитрий
****580803
****sud6@mail.ru
Дмитрий
****319830
****sh@yandex.ru
Ирина
****531802
****-89@inbox.ru
Александр
****549512
****jnov@mail.ru
Андрей
****608772
****uh@yandex.ru
Валентина
****420340
****2012@mail.ru
Александр
****020967
****r3@yandex.ru
Татьяна
****290881
****nico@mail.ru
иван
****252536
****esha@list.ru
Алексей
****332918
****ks86@mail.ru
Надежда
****941931
****77@yandex.ru
Ольга
****126784
****yaxu90@bk.ru
Елена
****750138
****77@yandex.ru


Победители 2-го этапа
Участник
Номер телефона
E-mail
Юлия
****81-99-12
*****i4naia@yandex.ru
Владимир
****80-30-08
*****te@mail.ru
Ирина
****91-17-13
****uf@mail.ru
Алексей
****94-90-22
*****begu2014@ya.ru
Оксана Кох
****36-88-82
*****apup4@gmail.com
Евгений
****87-38-12
***ick@ya.ru
Оксана
****53-12-55
****x01@mail.ru
Елизавета
****76-89-68
*****styahovk2013@ya.ru
Сергей
****04-63-17
*****a201201@yandex.ru
Александр
****08-44-15
*****ru.77@mail.ru
Мария
****11-89-17
*****.said2010@yandex.ru
Азат
****33-92-87
*****ya2014@ya.ru
Венера
****33-67-89
*****oevg66@ya.ru
Алексей
****25-38-15
*****io@nxt.ru
Александр
****61-95-76
*****e@yandex.ru
Надежда
****79-53-03
*****solncevzenite@yandex.ru
Валерий
****46-97-67
*****-46@yandex.ru
Сергей
****33-69-86
*****ninan@ya.ru
Сергей
****24-96-84
*****cka@ya.ru
Олег
****40-40-00
*****160@mail.ru
Ольга
****91-18-27
***ga@nxt.ru
Сергей
****98-44-02
*****g1@ya.ru
Татьяна
****76-44-96
*****kabox@mail.ru
Анна
****91-35-29
*****.potapovan@ya.ru
Сардорбек
****81-97-59
*****a147@ya.ru
Галина
****28-03-48
*****964@yandex.ru
Наталья
****39-85-26
*****lambin2013@ya.ru
Дмитрий
****33-97-44
*****mobile@mail.ru
Сергей
****91-59-26
*****eter@ya.ru
Алина
****77-22-51
*****-krnilva@rambler.ru
Мария
****43-02-80
*****4lock@mail.ru
Александр
****44-47-08
*****caunt@bk.ru
Мария
****35-19-77
*****ixaleva@yandex.ru
Алена
****00-40-68
*****.ivancovdm@ya.ru
Михаил
****02-80-41
*****15@ya.ru
Светлана
****72-75-02
*****l@hellomail.ru
Елена
****71-96-04
*****.ele1985@yandex.ru
Вадим
****28-69-83
***go@yandex.ru
Кристина
****83-67-86
*****egptolem@ya.ru
Владимир
****90-37-14
*****tya@ya.ru
Инна
****03-37-11
***l84@mail.ru
Юрий
****39-85-46
*****.javoronokmiha@ya.ru
Лилия
****10-95-78
*****7707@mail.ru
Евгений
****83-48-66
***zev@mail.ru
Антон
****95-42-78
*****dee@ya.ru
Максим
****87-18-41
*****yun@ya.ru
Наталья
****75-17-42
*****ta1i@yandex.ru
Оксана
****41-98-14
*****a3332r@yandex.ru
Марина
****00-37-64
*****ysovvitya@ya.ru
Евгения
****94-95-18
*****eka@ya.ru


Победители 1-го этапа
Участник
Номер телефона
E-mail
Марина
****07-80-81
*****a@yandex.ru
Александр
****49-34-67
*****ap@yandex.ru
Ольга
****96-80-33
*****1288@yandex.ru
Анатолий
****85-87-25
*****ejnota@yandex.ru
Александр
****07-14-37
*****ig55@yandex.ru
Владислав
****36-50-78
*****haev@yandex.ru
Анастасия
****41-18-21
*****1@mail.ru
Ольга
****19-58-42
*****8115@mail.ru
Юлия
****90-59-75
*****k56@mail.ru
Наталья
****85-44-40
*****a199011.nv@gmail.com
Светлана
****32-18-91
*****kromik1992@yandex.ru
Анастасия
****67-61-41
*****t.06@gmail.com
Данил
****60-59-90
*****ivko@mail.ru
Алексей
****81-17-51
*****ogolovka@yandex.ru
Алена
****39-20-61
***al@list.ru
Виталий
****68-26-43
*****stor@mail.ru
Мария
****04-06-95
*****va08.09@mail.ru
Зинаида
****65-93-20
*****oeva@yandex.ru
Валентина
****76-03-30
*****nd@mail.ru
Светлана
****31-30-38
***7@bk.ru
Елена
****94-88-59
*****likova75@mail.ru
Андрей
****86-04-49
*****rs@mail.ru
Наталья
****33-80-22
**ap@mail.ru
Юлия
****54-20-44
***as.94@mail.ru
Дмитрий
****13-57-81
*****93@inbox.ru
Любовь
****72-55-97
*****2018@bk.ru
Олег
****99-44-49
*****atrachev@yandex.ru
Татьяна
****79-86-06
*****68@mail.ru
Геннадий
****41-54-00
*****66@mail.ru
Гульназ
****72-08-76
*****ik0@yandex.ru
Елена
****62-63-73
***78@bk.ru
Татьяна
****95-90-38
*****inatatyana2016@gmail.com
Михаил
****01-93-25
*****star72@mail.ru
Валентин
****05-05-06
*****ak8892@yandex.ru
Инна
****97-32-57
*****ada@yandex.ru
Татьяна
****52-53-90
*****renko202@gmail.com
александр
****65-09-20
*****andr_vorobe@inbox.ru
Елена
****37-93-57
*****2010@mail.ru
Ильдар
****45-54-39
*****il@mail.ru
Наталья
****84-58-17
*****nat@bk.ru
Ольга
****05-43-30
*****nova-olga2008@yandex.ru
Жанна
****12-85-58
*****ninsk-siti@mail.ru
Екатерина
****95-66-66
*****Kurenchakova@bk.ru
Татьяна
****50-03-02
*****i444411@mail.ru
Сергей
****70-98-55
*****l222228@mail.ru
Зульфия
****71-12-96
*****lgazina@inbox.ru
Дмитрий
****12-68-42
*****ij.moskvin.96@list.ru
Галина
****03-51-36
*****4@mail.ru
Галина
****53-01-16
*****a81.kovalenko@mail.ru
Татьяна
****93-85-81
*****ffa@mail.ru
© 2020 Procter & Gamble. Все права защищены.

* Сроки проведения Акции: с 08.01.2020г. по 30.04.2020г. включительно.
Сроки регистрации чеков: с 08.01.2020 (00:00 часов по Московскому времени) по 10.03.2020. включительно.
Полные правила, информация об организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей, сроках,
месте и порядке их получения ищите здесь
При возникновении вопросов по проведению акции, обращайтесь, пожалуйста, на почту lenor_paris@new-point.ru.